Forum ProFortalicium Strona Główna
 Home    FAQ    Szukaj    Użytkownicy    Grupy    Galerie
 Rejestracja    Zaloguj
Obsada ważniejszych stanowisk personalnych w Grupie Operacyj

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ProFortalicium Strona Główna -> Pytania i uwagi
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość
PostWysłany: Wto 17:40, 10 Lut 2009 Powrót do góry

Grupa Operacyjna „Śląsk"
Dowództwo i sztab Grupy Operacyjnej
Dowódca grupy: gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski,
Szef sztabu: ppłk, dypl. Tadeusz Pawlik, zast.
Szefa sztabu: mjr dypl. Mikołaj Iznoskoff,
Szef oddziału I i IV sztabu: mjr dypl. Franciszek Kłoskowicz,
Szef oddziału II: mjr dypl. Kazimierz Szpądrowski (do 2 IX), potem mjr dypl. Mikołaj Izno¬skoff,
Szef oddziału III: mjr dypl. Marian Drobik,
Dowódca artylerii: płk. Lu¬domir Kryński,
Dowódca obrony przeciwlotniczej: ppłk. dypl. Stanisław So-kołowski,
Dowódca łączności: mjr Adam Parafiński,
Szef służby sanitarnej: ppłk. dr med. Adam Szebesta.
Oficerowie dowództwa Grupy Operacyjnej
Mjr Tadeusz Kossakiewicz (szef sztabu dowództwa artylerii),
kpt. dypl. Leon Fudakowski (oddział III sztabu),
kpt. Jerzy Jeliński (dowództwo ar¬tylerii),
kpt. Nowak (oficer ekspozytury wywiadu),
kpt. Stawicki (oddział II sztabu),
kpt. Szczepański (oficer ekspozytury wywiadu),
por. Jan Guro-wski (dowództwo artylerii),
por. Julian Haraschin (komendant poczty po¬lowej),
por. Paweł Jasiński (oddział II sztabu, oficer ekspozytury wywia¬du),
por. Stefan Mucha (komendant Kwatery Głównej Grupy),
por. Kazi¬mierz Wajda (zastępca dowódcy łączności),
ppor. Urban (kwatermistrzos¬two),
ppor. Feliks Kółeczek (oficer ordynansowy dowódcy grupy).
23 katowicka Dywizja Piechoty Dowództwo i sztab
Dowódca dywizji: płk. dypl. Władysław Powierza,
Szef sztabu: ppłk. dypl. Józef Kuta,
Kwatermistrz: kpt. dypl. Lucjan Hajewski,
Oficer opera¬cyjny: kpt. dypl. Stefan Biernacki,
Oficer wywiadowczy: kpt. Edward Her-manowski.
Dowódea piechoty dywizyjnej: vacat,
Dowódca artylerii: płk. Jan Kijowski,
Dowódca kawalerii: mjr. Bronisław Rostowski,
Dowódca, łączności: mjr. Edmund Idźkowski,
dowódca saperów: mjr. Marian Skierczyński.

Oficerowie w dowództwie dywizji:

ppłk Władysław Czuma (oficer re¬jonu PW i WF, łącznik z grupami samoobrony powstańczej),
mjr dr med. Józef Pająk (komendant szpitala polowego nr 503),
kpt. Witold Gałeckł (dowództwo artylerii),
kpt. Jan Konkorski (dowództwo artylerii),
kpt. Eu¬geniusz Losert (oficer wywiadu),
kpt. Jan Stefański (kwatermistrzostwo),
kpt. Franciszek Zimmermann (szef służby intendenti y),
por. Julian Chod-kowski (dowództwo artylerii),
por. Stanisław Spali (wydział operacyjny).
11 górnośląski pułk piechoty z Tarnowskich Gór
Dowódca pułku: płk. dypł. Henryk Gorgoń,
Adiutant pułku: kpt. Go-dzimir Jarosiewicz,
dowódca kompanii zwiadu: por. Franciszek Duda,
Do¬wódca kompanii ppanc: por. Czesław Strzelecki,
Dowódca plutonu art. pie¬choty: por. Lucjan Ganowicz,
Dowódca I baonu: mjr Stanisław Dardziń-ski,
Dowódca II baonu: mjr Stanisław Karolus,
Dowódca III baonu: mjr Jan Bajtlik.
73 katowicki pułk piechoty
Dowódca pułku: ppłk. Piotr Sosialuk,
Adiutant pułku: nieznany,
Do¬wódca kompanii zwiadu: por. A. Jelonkiewicz,
Dowódca kompanii ppanc: nieznany,
Dowódca plutonu art. piechoty: kpt. Eligiusz Starża-Majewskł,
Dowódca plutonu pionierów: por. Feliks Kisiel,
Dowódca I baonu; mjr Sta¬nisław Woźnłakowski,
Dowódca II baonu: płk. Władysław Kiełbasa, potem kpt. Aleksander Kajetanowicz,
Dowódca III baonu: mjr Władysław Nowo-żeniuk,
Dowódca baonu marszowego: kpt. Mieczysław Malak.
75 chorzowski pułk piechoty
Dowódca pułku: płk. dypl. Stanisław Habowski,
Adiutant pułku: por. Stanisław Piecuch,
Dowódca kompanii zwiadu: por. Jarosław Głowacki,
Dowódca kompanii ppanc: por. Bernard Drzyzga,
Dowódca plutonu art. piechoty: kpt. Jan Kostrzyca,
Dowódca plutonu pionierów: kpt. Kazimierz Timmel,
Dowódca I baonu: mjr Władysław Mażewski,
Dowódca II baonu: mjr Tadeusz Suchodolski, potem kpt. Władysław Jankowski,
Dowódca III baonu: mjr Tadeusz Chodorowski, potem kpt. Tadeusz Pawełczak.
23 będziński pułk artylerii lekkiej
Dowódca pułku: ppłk. Władysław Ryłko,
Adiutant pułku: nieznany,
Ofi¬cer łącznościowy: por. Stanisław Piech,
Dowódca I dyonu: mjr Jan Mazarski vel Mazaraki,
Dowódca II dyonu: mjr Roman Brenner,
Dowódca III dyonu: mjr Jan Orłowski.

Oddziały dywizyjne
Dowódca 23 dyonu art. ciężkiej: mjr Edward Rykiert,
Dowódca 23 ba¬terii art. plot.: kpt. Ferdynand Blechinger,
Dowódca 23 baonu saperów:mjr Marian Skierczyński, Mysłowice
Dowódca zmot. kompanii saperów: kpt. Mieczy¬sław Śliwczyński
Dowódca 23 kompanii łączności: kpt. Władysław Rewieński,
Dowódca samodzielnej kompanii ckm: nieznany,
Dowódca 53 kompanii kolarzy: kpt. Ryszard Kintzi,
Dowódca 56 kompanii kolarz; kpt. Sylwe¬ster Gośliński. •
55 śląsko-dąbrowska Dywizja Piechoty rezerwy Dowództwo i sztab
Dowódca dywizji: płk. Stanisław Kalabiński,
Szef sztabu: ppłk. Józef Ullman,
Kwatermistrz: kpt. dypl. Roman Różycki,
Oficer operacyjny: kpt. dypl. Stanisław Czupryna,
Oficer wywiadowczy: nieznany.
Dowódca piechoty dywizyjnej: płk. Józef Giza,
Dowódca artylerii: płk. Eugeniusz Luśniak,
Dowódca kawalerii: ppor. Józef Koc,
Dowódca łączno¬ści: mjr Stefan Polz,
Dowódca saperów: kpt. Czesław Wójtowicz.
Oficerowie dowództwa dywizji: kpt. Władysław Dawiskiba
(wydział operacyjny), kpt. Seweryn Dawid
(kwatermistrzostwo), kpt. Adam Tabi-szewski
(dowództwo artylerii), por. Bolesław Bożym
(komendant kwatery głównej), por. Tadeusz Cieślik
(dowództwo artylerii), por. Tadeusz Enerlich
(dowództwo artylerii).
*
201 sosnowiecki pułk piechoty rezerwowy
Dowódca pułku: ppłk. Władysław Adamczyk,
Adiutant pułku: kpt. Wła¬dysław Kotowicz,
Dowódca kompanii zwiadu: kpt. Bohdan Kowalski,
Do¬wódca kompanii ppanc: por. Jan Wawrzyczek,
Dowódca plutonu pionierów:ppor. Władysław Ignatowski.
203 katowicki pułk piechoty rezerwowy
Dowódca pułku: ppłk. Albin Rogalski,
(wszelkich danych o dowództwie pułku brak).
i
Zgrupowania baonów 201 i 203 pp *
Dowódca 51 baonu Obrony Narodowej „Zawiercie": mjr Rudolf Geyer, potem kpt. Tadeusz Bojanowski,
Dowódca 52 baonu ON „Oświęcim": kpt. Jan W. Skrzypek,
Dowódca 53 baonu ON „Sosnowiec": kpt. Paweł K, Staszkiewicz, potem kpt. Jan Grankowski,
Dowódca 54 baonu ON „Kybnik": mjr Tadeusz Kwiatkowski,
Dowódca 55 baonu ON „Katowice": kpt. Józef Jasiński, c. potem kpt. Paweł Elew, potem kpt. Tytus Wikarski,
dowódca 56 baonu ON „Tarnowskie Góry": mjr Franciszek Książek.
204 dąbrowski pułk piechoty rezerwowy
(w formowaniu)
Dowódca pułku: ppłk. Wiktor Eichler,
(wszelkich dalszych danych o do¬wództwie pułku brak),
Dowódca I bagnu Obrony Narodowej „Dąbrowa Górnicza": mjr Stanisław Tomaszewski,
Dowódca II baonu ON „Chrza¬nów": kpt. Leopold Schoenefeld,
Dowódca III baonu ON „Olkusz": kpt. Ta¬deusz Stawicki.
65 będziński pułk artylerii lekkiej rezerwowy
Dowódca pułku: ppłk. Józei Krautwald d'Annau,
(wszelkich dalszych danych o dowództwie pułku brak),
dowódca I dyonu: kpt. Franciszek Ryłko,
dowódcą II dyonu: mjr Franciszek Talarczyk.
Oddziały dywizyjne
Dowódca 64 dyonu art. lekkiej: kpt. Marian Leżnicki,
Dowódca dywi¬zyjnej kompanii łączności: nieznany,
Dowódca 51 kompanii kolarzy: kpt. Stefan Abramowicz.
Grupa Forteczna Obozu Warownego „Śląsk" Dowództwo i sztab
Dowódca grupy: płk. Wacław Klaczyński,
Szef sztabu: mjr dypl. Adam Szydłowski,
Dowódca artylerii: ppłk. dypl. Władysław Slawiczek,
Dowódca łączności: kpt. Witold Fedak.
Pododdziały grupy
Dowódca IV baonu specjalnego km 11 pp: mjr Mikołaj Tomasik,
Do¬wódca IV baonu specjalnego km 73 pp: mjr Jan Witkowski,
Dowódca IV baonu spec. km 75 pp: mjr Władysław Wierzbicki,
Dowódca IV dyonu spe¬cjalnego 23 pal: kpt Władysław Cesarz,
Dowódca baonu specjalnego Obrony Narodowej „Chorzów": nieznany,
Dowódca kompanii saperów forteczńych: nieznany,
Dowódca fortecinej kompanii łączności: kpt. Antoni Dłużniew-ski.
Oficerowie dowództwa grupy: mjr aud. Franciszek Midura
(szef Sądu Polowego), kpt. Bonifacy Waligórski
(oficer operacyjny), kpt. Tadeusz Le-ciejewski,
por. Eugeniusz Marek,
por. Marian Niedzielski
(wszyscy ofice¬rowie dowództwa artylerii).
• Podczas obrony Śląska baony Obrony Narodowej nie walczyły w składach swych pułków. Podział na pułki nastąpił dopiero później.
Wojska pozadywizyjne Grupy Operacyjnej Wojska fortecznc:
Dowódca samodzielnego batalionu fortecznego Mikołów (dawniej Sar¬ny): płk. Franciszek Pfeiffer,
Dowódca kompanii fortecznej Niezdara: mjr Józef Cwłąkalski.
Artyleria:
Dowódca 95 dyonu art. ciężkiej: (haubic): mjr Edwiurd Szancer,
Do¬wódca 8 baterii pomiarowej: mjr Stanisław J. Koryciński,
Dowódca samo¬dzielnej baterii plot: kpi Jakubiec.
Broń pancerna:
Dowódca 52 samodz. kompanii czołgów rozpoznawczych TKS: kpt. Pa¬weł Cz. Dubicki,
Dowódca 54 pociągu pancernego „Groźny": kpt. Jan Rybezyński, potem kpt. Józef Kulesza.
Lotnictwo: •
Dowódca plutonu lotnictwa towarzyszącego: nazwisko nieznane (był to II pluton 26 eskadry).
Łączność:
Dowódca kompanii kablowej nr 18: por. Józef Kundera,
Dowódca Plutonu Kwatery Głównej nr 1: ppor. Folwarczny,
pluton kompanii budowlanej nr 10: por. Joniec.
Saperzy:
Kierownik robót fortyfikacyjnych Grupy: ppłk. Jerzy J. Sochocki,
kie¬rownik odcinka robót „Niezdara": kpt. Zawisza,
kierownik odcinka robót „Mikołów": mjr Roman Neuman.
ilbelfero
PostWysłany: Wto 19:36, 10 Lut 2009 Powrót do góry

Dołączył: 26 Gru 2007

Posty: 913
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tychy

Sory, że spytam, ale czy ktoś ma tu teraz coś odpisać, czy mamy to traktować jak coś w stylu "zobaczcie czego nie macie na stronie". A może prośba o potwierdzenie bądź skorygowanie tych informacji? Prosiłbym u sprecyzowanie tematu.

Ostatnio zmieniony przez ilbelfero dnia Wto 19:39, 10 Lut 2009, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Gość
PostWysłany: Wto 21:52, 10 Lut 2009 Powrót do góry

Ja tam bym się cieszył.
Sam szukam w necie stanu osobowego 17 pułku ułanów i nie bardzo mi to idzie.
Tutaj przynajmniej coś jest pod ręką jakby ktoś potrzebował.

Motywy Bogusława mogą być jednak inne...
Gość
PostWysłany: Wto 21:58, 10 Lut 2009 Powrót do góry

Lewandowskiego pytałeś? Może coś wie.
Gość
PostWysłany: Wto 22:41, 10 Lut 2009 Powrót do góry

Chwilowo na Naszej klasie ambitnie koresponduję z profilem "17 Pułk Ułanów". Może do czegoś dojdę...

Chodzi Ci o Marcina Lewandowskiego?
Będę do niego pisał jeżeli rozmowa z "17 Pułkiem" skończy się na niczym. Właściwie, to sam nie wiem... może nawet z nim samym rozmawiam, tylko się nie podpisał.

Się zobaczy.
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ProFortalicium Strona Główna -> Pytania i uwagi Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB :: phore theme by Kisioł. Bearshare